WYNAJEM AUTOKARÓW TURYSTYCZNYCH P.H.U.S. "KORONA"

Polityka Prywatności

Polityka prywatności P.H.U.S.KORONA. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności

P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych,
jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 • Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych.
 • Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 • Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 • Objęcie szczególnym nadzorem wszelkiej dokumentacji zawierającej dane osobowe klientów.
 • Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników/osób współpracujących co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

 

P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem i obiorcą Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak (, NIP: 5641078085, REGON: 110194186) z siedzibą w Chełmie ul. Lwowska 24 A 22-100 Chełm

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkoleń/kursów oraz otrzymywania informacji o specjalistycznych szkoleniach oferowanych przez P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub przez inny okres regulowany przepisami prawa tam, gdzie ma to zastosowanie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016)

Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowy, możliwe z wykorzystaniem kontaktu email: korona.chelm@gmail.com tel. 82 569 90 90 lub listownie na adres; P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak. ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm

Podanie powyższy danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację kursów/szkoleń organizowanych P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak

PLIKI COOKIE

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które pozostają na komputerze użytkownika i pozwalają w szczególności na prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak oraz na anonimowe zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o odwiedzanych podstron internetowych (dalej: Pliki cookie).
 2. Pliki cookie nie służą do zbierania danych osobowych, a za ich pomocą nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnego użytkownika.
 3. P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak stosuje Pliki cookie w celu ułatwienia korzystania ze stron internetowych oraz uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania.
 4. Zgoda na używanie Plików cookie jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik strony internetowej P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak może odmówić akceptacji korzystania z Plików cookie lub skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej regulujących ich użycie.
 5. P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak informuje, że w przypadku zablokowania Plików cookie w całości lub w części, możliwe jest ograniczenie funkcjonalności stron internetowych P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak tj. https://www.wynajemautokarow.eu/ i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.
 2. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularza podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.
 3. Przesłanie Spółce danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularza nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku zainteresowania wykonaniem praw, których mowa powyżej niniejszej Polityki prywatności lub w razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z wykorzystaniem kontaktu email: korona.chelm@gmail.com tel. 569 90 90 lub listownie na adres; P.H.U.S. KORONA Leszek Kaluźniak ul. Lwowska 24 A , 22-100 Chełm.

Formularz wyceny

Przesyłając swoje dane poprzez ten formularz zgadzasz się na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności